ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษออนไลน์
เวลาปัจจุบัน: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์
ติดต่อ: 045-613-072