ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษออนไลน์
เวลาปัจจุบัน: วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์
ติดต่อ: 045-613-072